Retouren & service

Retour voorwaarden

BOS Webshop hanteert een bedenktermijn van 14 dagen. De herroepingstermijn vangt aan op het moment dat u alle producten die onderdeel zijn van de bestelling heeft ontvangen.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping , maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres
Vlemmix Spa BV
Zwartrijt 18
5056DD Berkel-Enschot

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen:

Een aantal producten uit het BOS assortiment vallen buiten onze retourregels en kunnen niet geretourneerd worden. Dit zijn:

  • Producten op maat ofwel maatwerk producten: Hierbij moet u denken aan spa covers op maat.
  • Hygiëne producten zoals chloor houdende producten of filters waarbij de verzegeling/verpakking is verbroken na levering.

Garantie

Voor alle producten uit het BOS Webshop assortiment geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat het betreffende product is en doet wat u ervan mag verwachten ofwel wat in de product beschrijving/gebruiksaanwijzing staat beschreven.

Tevens heeft u fabrieksgarantie, welke u per product terug kan vinden.
De fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

Niet tevreden

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via info@bubbelbad-onderhoudsproducten.nl.

U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie.
Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)

Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).